O NAS
SODA CAFE - KLUB I RESTAURACJA W GDA?SKU
SODA CAFE to obecnie bardzo modny i bezpieczny klub, który powsta? w lutym 2005 roku, po to aby o?ywi? gda?sk? scen? klubow?.

Lokal po?o?ony w obr?bie Starówki Gda?skiej przekroczywszy Mot?aw?, tu? za Zielon? Bram?.

Tylko w "Soda Cafe" panuje oryginalna atmosfera na któr? sk?ada si?:
- nigdzie indziej nie spotykany wystrój,
- fachowa i kulturalna obs?uga,
- wy?mienite menu
- oraz go?cie, którzy nas odwiedzaj? i bardzo ch?tnie do nas wracaj?.

Jeste?my klubem b?d?cym idealnym miejscem dal ludzi, którzy ceni? sobie - wysoki standard us?ug, - wygod?, - dobr? zabaw? z mnóstwem atrakcji i wy?mienit? muzyk? - oraz bezpiecze?stwo

Klub SODA CAFE oddaje dla swoich go?ci swoje 2 poziomy w których mog? sp?dza? czas w rozmaity sposób.Projektowanie stron: Radiart.pl