GALERIA
  MIKO?AJKI DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA Z ORUNII I OLIWY

6 Grudnia Soda Cafe zorganizowa?a imprez? miko?ajkow? dla dzieci z domu dziecka po??czon? ze zbiórk? pieni?dzy. Do tej pory zapraszamy wszystkich ch?tnych do podarowania grosika dla tych dzieci, gdy? ca?y czas w naszym lokalu stoi specjalnie przygotowany g?sior, do którego mo?na wrzuca? pieni??ki.

  Projektowanie stron: Radiart.pl